Menu

Forældreråd

Forældreråd i Sydmors IF

På baggrund af Udvalgsdagen d. 20. september foreslås følgende tiltag implementeret i Sydmors Idrætsforening

Forældreråd:

Der skal oprettes et forældreråd til hver årgang i fodbold.

 1. Der kan, hvis træneren ønsker det, oprettes forældreråd til hold i gymnastik og badminton.
 2. Et forældreråd består af 2-3 forældre med tilknytning til den enkelte årgang.
 3. Man sidder i forældrerådet for et år af gangen, - man vælges til forældrerådet ved sæsonstart ved opstartsmødet, som typisk vil finde sted i august.
 4. Det er repræsentanter fra børne – eller ungdomsudvalget der varetager nedsættelse af forældrerådet. Der skal således deltage en repræsentant fra et af de førnævnte udvalg i opstartsmødet.
 5. Det forventes at forældrerådet samarbejder med træneren og holdleder.
 6. Forældrerådet bør være trænerens ”højre hånd” i nedenstående punkter :
  1. Skal udføre ”Arbejde” af social og praktisk karakter, - det forventes hermed ikke at forældrerådet skal deltage i træning eller på anden måde involveres heri.
   Hvis træneren i de yngste årgange har behov for hjælp i forbindelse med træning kunne forældre bistå som ”back-up’ere”, - fx binde snørebånd og andre praktiske opgaver. Disse opgaver koordineres af forældrerådet.
  2. Skal arrangere sociale aktiviteter mindst én gang årligt, fx i forhold til ”hold-penge” som tildeles efter antal hold i årgangen.
  3. Kan uddelegere opgaver til de andre forældre, som er tilknyttet holdet, - det behøves således ikke være forældrerådet som udfører alle opgaver omkring holdet, - de skal blot ”sætte både i vandet”.  
  4. Kan stå for at lave kørselsordninger og plan for trøjevask for de enkelte hold.
  5. Kan stå for at tage notater til kampe, med henblik på omtale i Folkebladet.
  6. Omtale sociale arrangementer el. lign. på klubsiderne i Morsø Folkeblad, i Sydmors Nyt og på hjemmesiden.
Luk